EKOKOM

Naše společnost plní i v roce 2017 zákonnou povinnost zajištění zpětného odběru obalů pomocí EKOKOM.