Metalizacja tworzyw sztucznych

Jako jedni z nielicznych oferujemy również metalizację części plastikowych z wykorzystaniem technologii napylania w zaawansowanych napylarkach.
W roku 2017 została zakończona budowa nowej hali przeznaczonej tylko do tych procesów powlekania metalami.
Linie do metalizacji zapewniają również możliwość zastosowania najnowocześniejszego procesu nanoszenia metali w technologii tzw. sputteringu albo napylania.
Teraz możemy już oferować obie technologie metalizowania w procesie naparowania i napylania.

Proces obejmuje aktywację powierzchni części plastikowych, naparowanie warstwy aluminium i naniesienie warstwy chroniącej przed korozją (plasil).
Jakość nanoszonych warstw odpowiada aktualnym standardom obowiązującym w przemyśle motoryzacyjnym.
Metalizację można wykonywać na podłożach z następujących materiałów: PC, ABS, PS, PBT, PP, PMMA, itp.
Istotne jest to, aby już w fazie projektowania formy był przewidziany następny proces metalizowania, a najlepiej, gdyby odbyła się konsultacja dotycząca końcowego kształtu wypraski, ewentualnie konstrukcji formy. Jedynie w ten sposób można poważnie zmniejszyć rzeczywistą brakowość, która zwykle oscyluje wokół 15%.
W zakresie technologii naparowania możemy zaoferować metalizację za pomocą AL.
W zakresie technologii napylania (sputtering) możemy zaoferować metalizację za pomocą AL, Cr, Cu, Ti i Steel.

W laboratorium możemy testować końcową jakość naniesionej powłoki za pomocą długotrwałych testów w kąpieli wodnej z wodą zdemineralizowaną oraz testów odporności na działanie NaOH.