Szkolenia zawodowe dla instalatorów

HP trend, Ltd. zaprasza wszystkich instalatorów, który zainstalował się do instalacji rurowej za pomocą "trend HP" szkolenie okresowe w sprawie zasad stosowania, montażu, spawania polyfůzního i prób ciśnieniowych, przed oddaniem pracy. Szkolenie odbędzie się równocześnie ze zwiedzaniem fabryki.

Miejsce: HP trend, s.r.o., Ludgeřovice, Vráblovecká 3080

Daty:

- 10.5.2017
- 13.9.2017

Potencjalnych kandydatów do szkolenia, niech względów organizacyjnych zgłaszane przez co najmniej 2 tygodnie wcześniej.

Połączenie telefoniczne: +420 595 020 540
Email: hynek.stejskal@hp-trend.cz
Pozor: Przestrzeń jest ograniczona!!!