System NANO

Szanowni klienci, prosimy pozwolić nam zapoznać Państwa z opatentowaną technologią walki z mikroorganizmami żyjącymi w wodzie. Z całym naszym asortymentem można się zapoznać za pomocą katalogu, ewentualnie można się zwrócić do naszego zespołu  doradców handlowych.

Nasza spółka przy udziale Telewizji Czeskiej nakręciła reportaż o rurkach NANO. Video można obejrzeć korzystając z tego odsyłacza.

NANO TECHNOLOGIA ALBO ZWALCZANIE MIKROORGANIZMÓW

Wiadomo, że w technice instalacji wodociągowych wykorzystuje się rury plastikowe, których zaletą jest ich chemiczna obojętność w stosunku do ciepłej i zimnej wody do picia, brak korozji i to, że na ich powierzchniach funkcjonalnych nie powstają żadne osady.
Rury plastikowe do wykonywania instalacji są łatwe w obróbce i mają niewielki ciężar. Poszczególne elementy instalacji plastikowych łączy się w procesie zgrzewania polifuzyjnego albo za pomocą gwintowanych złączek, co bardzo przyspiesza i ułatwia montaż instalacji wodnych.
Trudnym do rozwiązania problemem, który pozostaje do dziś aktualny, jest tylko namnażanie się mikrobów, którymi czysta woda do picia może być skażona zarówno bezpośrednio w samym ujęciu wodnym, jak i na skutek długiego zatrzymywania ruchu wody w niewykorzystywanych gałęziach instalacji (odcinki rurociągów plastikowych pozbawione punktów poboru wody).
Bakterie ze szczepu Legionella rozprzestrzeniają się zwykle zarówno w naturalnym środowisku wodnym, jak i w systemach sztucznych takich, jak sieć rozdzielcza wody czystej oraz we wszystkich urządzeniach podłączonych do tego źródła albo związanych ze względu na swoje działanie i przeznaczenie, z siecią dystrybucji wody do picia.
W szpitalach i innych placówkach służby zdrowia może występować zagrożenie dla zdrowia związane z występowaniem Legionelli i innych mikroorganizmów nie tylko w systemach wodociągowych (ich punkty poboru – baterie umywalkowe, prysznice), ale i w urządzeniach podłączonych do sieci i/albo korzystających z niej, jako ze źródła wody - nawilżaczach, fontannach, inhalatorach, lekarskich przyrządach diagnostycznych lub terapeutycznych, w gabinetach dentystycznych z wiertarkami z dopływem wody i w innych urządzeniach, generujących aerozole. To samo dotyczy gospodarstw domowych, hoteli, obiektów sportowych i basenów pływackich, centrów handlowych i instytucji wyposażonych w klimatyzację i inne urządzenia techniczne.

Skąd biorą się bakterie w instalacjach wodociągowych?

Bakterie, na przykład Legionella, występują w wodach naturalnych przede wszystkim, jako gatunki saprofityczne. Występują zarówno w wodach powierzchniowych, jak i w przemysłowych. Ponieważ te bakterie są odporne na działanie chloru o stężeniu używanym do dezynfekcji wody pitnej, to nie można ich usunąć podczas zwykłej dezynfekcji wykonywanej przy uzdatnianiu wody do picia. Przechodzą one do sieci wodociągowej, a z niej do instalacji domowych, gdzie w ciepłej wodzie mają doskonałe warunki do rozmnażania się i kolonizowania całego systemu zasilania danego obiektu w ciepłą wodę.

Których budynków, ewentualnie instalacji może dotyczyć ten problem?

Problem jakości wody dotyczy w zasadzie wszystkich instalacji, które doprowadzają czystą wodę do picia i w których istnieje możliwość dłuższego zatrzymania ruchu wody w odgałęzieniach instalacji, co tworzy idealne środowisko do namnażania się bakterii.
Problem dokumentowania jakości wody dotyczy przede wszystkim hoteli, szpitali, kompleksów mieszkalnych, obiektów sportowych, basenów pływackich, centrów handlowych z klimatyzacją, itp. W tych obiektach istnieje ustawowy obowiązek ciągłej kontroli jakości wody, wykonywania analiz i ewentualnie podejmowania działań naprawczych.

Aktualnie wykorzystywane metody redukcji mikroorganizmów

Najczęściej stosowanym sposobem redukcji mikroorganizmów jest tzw. krótkotrwałe wstępne podgrzanie medium (wody) w instalacji do wysokiej temperatury w przypadku, gdy powstaje konieczność wysterylizowania albo przepłukania wykonanych instalacji rurowych w przypadku stwierdzenia występowania bakterii w systemie. Ten proces jest bardzo czasochłonny i energochłonny.

Nasze nowe opatentowane rozwiązanie = HP NANO AG = RURY NANO
Nasze rozwiązanie polega na ograniczeniu namnażania się i na pełnej redukcji bakterii w systemie rurowym za pomocą aplikacji cząsteczek NANO zawartych w ściankach rur. Dodatek NANO jest wzbogacony cząsteczkami srebra, które niszczą bakterie i mikroorganizmy dzięki swojej strukturze i reaktywności. Ten dodatek cechuje stałe działanie antybakteryjne, zależne od jego początkowego zadozowania.

W jaki sposób odbywa się redukcja ilości bakterii?

Rury i kształtki są wzbogacone o dodatek NANO zawierający antymikrobowy składnik czynny połączony z pomocniczą substancją NANO, która steruje działaniem czynnego składnika antymikrobowego. Ta czynna substancja antymikrobowa jest oparta o sole metali i związków metaloorganicznych, ewentualnie srebra, soli srebra i organicznych związków srebra, za pomocą których niszczy bakterie i mikroorganizmy dzięki swojej strukturze i reaktywności. Działanie antybakteryjne tego dodatku ma charakter trwały.

Ile rur potrzeba do osiągnięcia niezbędnego efektu redukcji?

Nasza spółka zawsze zaleca zastosowanie kompletnego systemu rur NANO, ponieważ nie można przewidzieć, w którym miejscu w instalacji pojawią się bakterie. W zasadzie największe zagrożenie występuje w tych miejscach instalacji, w których określone gałęzie nie są używane przez dłuższy czas. Bakterie zaczynają się namnażać zaraz po inwazji, tworzą kolonie, a po kilku godzinach rozmnażają się już w postępie geometrycznym.

Zalety zastosowania HP NANO AG
Instalacja rurociągów wzbogaconych NANO cząsteczkami srebra poważnie ogranicza możliwość mnożenia się i rozszerzania bakterii w systemie rurociągów. Odpada wtedy konieczność sterylizowania, autoklawowania albo przepłukiwania wykonanych instalacji rurowych w przypadku stwierdzenia występowania bakterii w systemie. Rury HP PPR + NANO AG tworzą docelowy system przeznaczony do ciśnieniowych instalacji ciepłej wody czystej i do powietrznych instalacji klimatyzacyjnych. Redukujemy bakterie różnych szczepów, łącznie z E.coli, Legionellą, itp. System rur jest produkowany dla wszystkich podstawowych zakresów ciśnienia i o średnicach 16-110mm. Żywotność systemu jest szacowana na 50 lat. Na system jest udzielana gwarancja na okres 20 lat.

BAKTERIE:
Legionella jest stosunkowo wymagającą bakterią, która do życia potrzebuje określonych warunków. Na egzystencję i rozwój Legionelli decydujący wpływ ma temperatura wody. Idealna temperatura wody dla tej bakterii wynosi 20-45°C. Przy wyższych temperaturach Legionella nie może przeżyć. Jeżeli temperatura jest niższa od 20°C, bakterie nie rozmnażają się, ale przechodzą w stan „uśpienia“, w którym pozostają tak długo, aż temperatura wody znowu się nie podniesie. Okres rozmnażania bakterii wynosi 4 godziny. Po czterech godzinach każda z nich dzieli się na dwie nowe bakterie. I tak się dzieje w postępie geometrycznym, a liczba bakterii szybko osiąga dziesiątki tysięcy egzemplarzy.
Kolejnym parametrem, który wpływa na życie tych bakterii jest dostatek „pożywienia“. Legionella lubi obecność takich metali, jak żelazo, miedź i cynk, które często znajdują się w urządzeniach i układach klimatyzacyjnych.
Podobnie, jak w przypadku wielu innych czynników chorobotwórczych, tak i u Legionelli skutecznym sposobem obrony jest profilaktyka, która polega na utrzymywaniu dobrego stanu fizycznego, czyli skutecznego sytemu immunologicznego.
Do zarażenia się tymi bakteriami dochodzi przez ich wdychanie do płuc człowieka albo przez spożycie zakażonej wody. Za wynikające stąd choroby jest odpowiedzialna bakteria, która bytuje w środowisku wodnym. Legionella najlepiej czuje się w prysznicach, urządzeniach wytwarzających parę i w saunach.

Bakterie E.coli występują u większości zwierząt stałocieplnych. Stanowią one część fizjologicznej mikroflory jelita grubego. Dlatego jej wykrycie (na przykład w wodzie do picia) świadczy o zanieczyszczeniu odchodami, jak to zdarzyło się na przykład w Pradze przy niedawnym skażeniu obszaru całej dzielnicy zakażoną wodą.
Jak można zniszczyć te bakterie? Na przykład przez gotowanie, pieczenie i pasteryzację przy założeniu, że temperatura wewnętrzna osiągnie przynajmniej 70 °C i utrzyma się co najmniej przez 2 minuty. W odróżnieniu od innych bakterii, E.coli jest stosunkowo odporna na działanie środowiska kwaśnego, zimno, wysuszenie i nawet zamrożenie, które może ich nie zlikwidować w gwarantowany sposób.