Dotace EU

Společnost HP trend, s.r.o. realizuje v období let2018 až 2019 projekt s finanční podporou EU prostřednictvím operačního programu OPPIK, program Technologie.

Název projektu: ROZŠÍŘENÍ VÝROBY A MODERNIZACE FIRMY HP
TREND, S.R.O.

 

Hlavním cílem projektu je "Zvýšení výkonů a konkurenceschopnosti společnosti HP trend, s.r.o."

Hlavním záměrem projektu je pořízení nového technologického zařízení s vysokými technickými a užitnými parametry, konkrétně:

1. Vstřikovací lis 250 - 300 tun
2. 3D skener pro měření a vyhodnocování rozměrů výrobků
3. Makromolekulární sušící zařízení na materiál pro výrobu technických výlisků

4. Drtič plastových odpadů