Kovení plastů

Je další z technologií, kterou můžeme nabídnout. V roce 2017 byla dokončena výstavba nové haly, která slouží jen pro tyto účely. Pokovování provádíme na špičkových pokovovacích zařízeních.

Primárně k pokovování výrobků využíváme metodu vakuového napařování kovů. Použitým kovem je hliník, který je ve vakuu zahříván až do bodu tání a dalším zvyšováním teploty dojde k odpaření nataveného hliníku do prostoru a jeho kondenzaci na pokovovaných kusech, kde se vytvoří tenká hliníková vrstva s vysokou odrazivostí. Proti oxidaci je tato vrstva chráněna organokřemičitou sloučeninou (hexamethyldisiloxan).  Páry této sloučeniny jsou polymerizovány v plazmatu, kde vytvoří na povrchu tenký ochranný film.

Na našich zařízeních můžeme nabídnout i další způsob pokovování a to naprašování (Sputtering). Naprašování je založeno na principu uvolnění  nanášené látky ze zdrojového terče (Target) pomocí kladně nabitých iontů procesního plynu (argon) a přenosu uvolněného materiálu na pokovovaný předmět, díl. Touto technologií můžeme nabídnout pokovování jak čistými kovy (Hliník,Titan,Chrom,Měď) tak i slitinami kovů (Mosaz, Nerezová ocel).

Kvalita nanesených vrstev odpovídá aktuálním standardům pro automobilový průmysl. Pokovování lze provádět na širokou škálu podkladových materiálů, jako jsou – plasty, kovy, keramika, sklo apod. Podklad musí být pevný, neznečištěný bez pórovité struktury. Nanesená vrstva kovu přesné kopíruje povrch podkladu.

V laboratoři jsme schopni testovat finální kvalitu naneseného povrchu pomocí dlouhodobých testů ve vodní lázni s demineralizovanou vodou.