NANO systém

Vážení zákazníci, dovolte nám Vás seznámit s patentovanou technologií boje proti mikroorganizmům tvořících se ve vodě. S celým sortimentem se můžete seznámit v našem katalogu, případně se můžete obrátit na náš tým obchodních sepcialistů.

Naše společnost ve spolupráci s Českou televizí natočila reportáž o NANO trubkách. Video můžete shlédnout na tomto odkazu.

NANO TECHNOLOGIE ANEB BOJUJEME S MIKROORGANISMY

Je známo, že se ve vodoinstalační technice využívají plastové rozvody, jejichž výhodou je, že vynikají chemickou netečností vůči teplé i studené pitné vodě, nekorodují a na jejich funkčních plochách se nevytvářejí krusty.
Trubky pro plastové rozvody se snadno opracovávají, přičemž rozvody z nich vyrobené vynikají nízkou hmotností. Jednotlivé díly plastových rozvodů se spojují polyfůzním svařováním nebo za pomocí závitových přechodek, což velmi urychluje a ulehčuje vodoinstalací montáže.
V současné době je jen obtížně řešitelné množení mikrobů, kterými může být pitná voda kontaminována ať, již přímo zdrojem pitné vody, případně vlivem dlouhodobé odstávky vody v nepoužívaných větvích (úseky plastového potrubí, bez výpustního zařízení) rozvodů.
Legionely jsou běžně rozšířeny jak v přírodním vodním prostředí, tak v umělých systémech, jako je rozvodná síť pitné vody a ve všech zařízeních na tento zdroj napojených nebo při své funkci a účelu použití na distribuční síť pitné vody navazující.
V nemocnicích a jiných zdravotnických zařízeních mohou představovat zdravotní riziko s ohledem na přítomnost legionel a jiných mikroorganismů nejen vodovodní systémy (jejich výtokové konce - baterie, sprchy), ale i jiná zařízení a přístroje na síť napojené a nebo ji alespoň využívající jako zdroje vody - zvlhčovače, fontány, inhalátory, lékařské přístroje diagnostické či terapeutické, v zubních ordinacích vrtačky a další zařízení, generujících aerosoly. Totéž platí i o domácnostech, hotelích, sportovních či plaveckých areálech, obchodních centrech a institucích s klimatizací či jinými technickými zařízeními.

Kde se bakterie v rozvodech vody berou?

Bakterie např. Legionella se vyskytují především jako saprofytické druhy v přirozených vodách. Jsou přítomné jak ve vodách povrchových, tak i průmyslových. Protože jsou tyto bakterie odolné vůči chloru v koncentracích, používaných pro desinfekci pitné vody, nedaří se jejích odstranění při běžné desinfekci při úpravě pitné vody a procházejí do potrubní sítě, z ní do domovních rozvodů, kde se pak mohou v teplé vodě pomnožit a kolonizovat a potom vyskytovat v celém systému zásobování objektu teplou vodou.

Kterých budov resp. rozvodů se problém může týkat?

Problém s kvalitou vody se týká v podstatě všech rozvodů, kde pitné voda rozvádí a hrozí dlouhodobější stání vody ve větvích rozvod, což je ideální prostředí pro množení bakterií.
Problém s prokazováním úrovně kvality vody se především týká hotelů, nemocnic, obytných komplexů, sportovní či plavecké areály, obchodní centra s klimatizací atpod., tyto zařízení mají legislativní povinnost kvalitu vody kontinuálně sledovat, vyhodnocovat a případně přijímat nápravná opatření.

Momentálně používané metody redukce mikroorganismů

Nejvíce používaným postupem redukce mikroorganismů je tzv. krátkodobý předehřev média (vody) v rozvodech na vysokou teplotu v případě, že vzniká nutnost vysterilizovat nebo proplachovat realizované potrubní rozvody v případě zjištění bakterií v systému. Tento proces je velmi náročný na čas a energie.

Naše nové patentované řešení = HP NANO AG = NANO TRUBKY
Naše řešení spočívá v omezení množení a úplné redukce bakterií v potrubním systému pomocí aplikace NANO částic obsažených ve stěnách trubky. NANO aditivium je obohaceno částicemi stříbra za pomocí kterých ničí bakterie a mikroorganismy svojí strukturou a reaktivitou. Antibakteriální účinek aditiva je trvalý, závislý na primární dávkování aditiva.

Jakým způsobem redukce bakterií probíhá?

Trubky i tvarovky jsou obohaceny NANO aditivem obsahujícím antimikrobiálně účinnou složku vč. pomocné NANO látky, která řídí modelaci účinku antimikrobiálně účinné složky. Tato antimikrobiálně účinná látka je na bázi kovových solí a metalo-organických sloučenin resp. stříbra, soli stříbra a stříbro organických sloučenin pomocí, kterých ničí bakterie a mikroorganismy svojí strukturou a reaktivitou. Antibakteriální účinek aditiva je trvalý.

Kolik trubek je k požadovanému efektu redukce zapotřebí?

Naše společnost doporučuje vždy provedení kompletního systému trubek NANO, neboť nelze predikovat, kde se bakterie v rozvodech objeví. V podstatě se největší rizika jeví v místech rozvodů, kde jsou delší dobu nepoužívané větve rozvodů. Bakterie se začínají množit ihned po invazi, kdy začínají vytvářet kolonie a po několika hodinách se začínají exponencionálně množit.

Výhody použití HP NANO AG
Instalací potrubí obohaceného NANO částicemi stříbra se významně snižuje možnost množení a šíření bakterií v potrubním systému. Odpadá tedy nutnost vysterilizovat, autoklávovat nebo proplachovat realizované potrubní rozvody v případě zjištění bakterií v systému. Trubky HP PPR + NANO AG tvoří ucelený systém určený, pro rozvody tlakové horké pitné vody, a rozvody vzduchu. Redukujeme bakterie různých kmenů vč. Ecolli, Legionella atpod. Systém je vyráběn ve všech základních tlakových řadách a rozměrech 16-110mm. Životnost systému je počítána na 50 let. Záruka na systém je 20 let.

BAKTERIE:
Legionella je poměrně náročná bakterie, která aby přežila potřebuje určité podmínky. Především horkost vody ovlivňuje jak se Legionelle daří. Ideální teplota vody je pro tuto bakterii 20-45°C. Při teplotách o více stupních, Legionella již nepřežívá. Pokud je teplota menží než 20°C, bakterie se nerozmnožuje, ale může se ponořit do „spánku“ ve kterém přetrvá tak dlouho, než je teplota voda opět vyšší. Rozmnožovací perioda bakterie je 4 hodiny. Za čtyři hodiny se rozdělí na dvě nové bakterie. A tak to pokračuje geometrickou řadou až je bakterií desítky tisíc.
Dalším z parametrů, které ovlivňují život této bakterie je dostatek „potravy“. Legionella má ráda některé kovy jako je železo, měď a zinek, které se často nachází právě v klimatizacích.
Jako u hodně chorob, tak i u legionelly je efektivní obranou prevence, která spočívá v udržování dobrého fyzického stavu, tedy silného imunitního sytému.
K nákaze touto bakterií dochází běžným vdechnutí do plic člověka nebo požitím nakažené vody. Za onemocnění je tedy zodpovědná bakterie, která žije ve vodním prostředí. Nejvíc si Legionella libuje ve sprchách, párách a saunách.

E. coli tato bakterie se nachází u převážné většiny teplokrevných živočichů. Tvoří součást fyziologické mikroflóry tlustého střeva. Proto její nález (např. v pitné vodě) svědčí o znečištění výkaly, jako tomu bylo např. v Praze při nedávné plošné nákaze celé čtvrti kontaminovanou vodou.
Jak lze bakterie usmrtit? Např. vařením, pečením, pasterací za předpokladu, že teplota v jádru nejméně 70 °C trvá aspoň 2 minuty. Na rozdíl od jiných, jsou tyto bakterie poměrně odolné vůči kyselosti, chladu, vysušení, ani zmrazení je spolehlivě neusmrtí.