Záruka na naše výrobky 20 let

Společnost HP trend, s.r.o. se rozhodla prodloužit záruku na všechny výrobky z řad potrubního systému z plastů. „V rámci dlouhodobého zvyšování kvality našich výrobků a s přihlédnutím na moderní technologie, nové stroje, aplikací výsledků dlouhodobých zkoušek z naší firemní laboratoře a v neposlední řadě na aplikaci zkušenostmi našeho kvalifikovaného personálu, se vedení naší společnosti rozhodlo prodloužit záruku na všechny naše výrobky z řad potrubního systému na 20 let.“